خبر های جدید

:::فرکانس تلویزیون طپش : فعلا" قطع می باشد:::فرکانس تلویزیون بی بی سی فارسی بر روی ماهواره هاتبرد :12539 / H /27500::: شبکه pdf-TV بر روی فرکانس جدید 11470/V/27500 هاتبرد به روی ایر آمد :::فرکانس تلویزیون فارسی 1 روی ماهواره یوتلست دبلیو 3 آ :11221/ H /27500 ::: رادیو پس‌فردا برنامه‌ای است در رادیو فردا که از شنبه تا چهارشنبه به مدت یک ساعت از 21:00 تا 22:00 شب به وقت ایران با اجرای فرشید منافی با زبان طنز آزاد، به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری وحتی ورزشی روز ایران و جهان می‌پردازد. :::
b-b-c - DVB ، اخبار کانالها ، کدهای جدید و مطالب جالب از سراسر جهان

b-b-c

 • به وقت تهران
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
 • 17:00 به وقت تهران
خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر
 • 17:30 به وقت تهران
کوک
(تکرار)
امروزی ها
(تکرار)
کلیک
(تکرار)
کلیک
 • 18:00 به وقت تهران
خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر
 • 18:30 به وقت تهران
صفحه ۲ برنامه مستند خبرنگاران
(تکرار)
برنامه مستند
(تکرار)
صفحه ۲
(تکرار)
صفحه ۲
 • 19:00 به وقت تهران
خبر ورزشی خبر ورزشی خبر ورزشی خبر ورزشی خبر ورزشی خبر
نوبت شما نوبت شما نوبت شما نوبت شما نوبت شما برنامه مستند موسیقی
خبر
ورزش ۷
 • 19:30 به وقت تهران
 • 20:00 به وقت تهران
خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر
 • 20:30 به وقت تهران
امروزی ها کلیک
(تکرار)
کوک
(تکرار)
امروزی ها
(تکرار)
برنامه مستند
(تکرار)
 • 21:00 به وقت تهران
خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر
آپارات
(تکرار)
برنامه مستند برنامه مستند برنامه مستند تخت گاز آپارات برنامه مستند
 • 21:30 به وقت تهران
 • 22:00 به وقت تهران
۶۰ دقیقه ۶۰ دقیقه ۶۰ دقیقه ۶۰ دقیقه ۶۰ دقیقه خبر
خبر
کوک
 • 22:30 به وقت تهران
 • 23:00 به وقت تهران
برنامه مستند
(تکرار)
صفحه ۲
(تکرار)
برنامه مستند
(تکرار)
صفحه ۲ خبر خبر
 • 23:30 به وقت تهران
خبر خبر خبر خبر خبر خبرنگاران ورزش ۷
(تکرار)
 • 00:00 به وقت تهران
خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر
نوبت شما
(تکرار)
نوبت شما
(تکرار)
نوبت شما
(تکرار)
نوبت شما
(تکرار)
نوبت شما
(تکرار)
برنامه مستند آپارات
(تکرار)
 • 00:30 به وقت تهران

تشخیص افراد مخفی در یاهو مسنجر