خبر های جدید

:::فرکانس تلویزیون طپش : فعلا" قطع می باشد:::فرکانس تلویزیون بی بی سی فارسی بر روی ماهواره هاتبرد :12539 / H /27500::: شبکه pdf-TV بر روی فرکانس جدید 11470/V/27500 هاتبرد به روی ایر آمد :::فرکانس تلویزیون فارسی 1 روی ماهواره یوتلست دبلیو 3 آ :11221/ H /27500 ::: رادیو پس‌فردا برنامه‌ای است در رادیو فردا که از شنبه تا چهارشنبه به مدت یک ساعت از 21:00 تا 22:00 شب به وقت ایران با اجرای فرشید منافی با زبان طنز آزاد، به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری وحتی ورزشی روز ایران و جهان می‌پردازد. :::
جدید ترین کد های Biss - DVB ، اخبار کانالها ، کدهای جدید و مطالب جالب از سراسر جهان

جدید ترین کد های Biss
Channel: Cinema 2 (4°E)
Frequence: 11653:15000:V 4.0E
sid+ecm: : 0A90 1FFF
key: 1234569C1234569C

time: 27.06.2011 14:55 added: tailorChannel: Music Now (4°E)
Frequence: 11653:15000:V 4.0E
sid+ecm: : 0A94 1FFF
key: 1234569C1234569C

time: 27.06.2011 14:54 added: tailorChannel: RAS Al-Safwa (4°E)
Frequence: 11653:15000:V 4.0E
sid+ecm: : 0A8E 1FFF
key: 1234569C1234569C

time: 27.06.2011 14:47 added: tailorChannel: RASCinema 1 (4°E)
Frequence: 11653:15000:V 4.0E
sid+ecm: : 0A8F 1FFF
key: 1234569C1234569C

time: 27.06.2011 14:44 added: tailorChannel: Series +4 (4°E)
Frequence: 11653:15000:V 4.0E
sid+ecm: : 0A91 1FFF
key: 1234569C1234569C

time: 27.06.2011 14:39 added: tailorChannel: Series (4°E)
Frequence: 11653:15000:V 4.0E
sid+ecm: : 0A92 1FFF
key: 1234569C1234569C

time: 27.06.2011 14:37 added: tailorChannel: Fann (4°E)
Frequence: 11653:15000:V 4.0E
sid+ecm: : 0A93 1FFF
key: 1234569C1234569C

time: 27.06.2011 14:34 added: tailorChannel: Al-Yawm (4°E)
Frequence: 11653:15000:V 4.0E
sid+ecm: : 0A8D 1FFF
key: 1234569C1234569C

time: 27.06.2011 14:26 added: tailorChannel: Al Aoula Maroc ( 26° E)
Frequence: 12680:27500:V 26°E
sid+ecm: : 000A 1FFF
key: CA50B7D131D6585F

time: 25.06.2011 15:27 added: rickyChannel: MBC South Korea (166.0°E)
Frequence: 03949:04613:V 166.0°E
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: A6B7C825D91011FA

time: 25.06.2011 14:55 added: tailorChannel: DD Saptagiri
Frequence: 3920:5530:L 30.5°E
sid+ecm: : 0028 1fff
key: ABCDEF00FEDCBA00

time: 11.06.2011 22:37 added: rickyChannel: LIDER TV AZERBAIJAN
Frequence: 12521:4340:H 36°E
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: A33130046167824A

time: 11.06.2011 22:36 added: rickyChannel: LIDER TV
Frequence: 12149:27500:V 13°E
sid+ecm: : 1C36 1FFF
key: A33130046167824A

time: 11.06.2011 22:34 added: rickyChannel: 1+1 International
Frequence: 11766:27500:H 4.8°E
sid+ecm: : 17ED 1FFF
key: 1A2B3C814D5E6F1A

time: 11.06.2011 22:30 added: rickyChannel: Al Jazeera Channel (36°E)
Frequence: 12620:2894:V 36°E
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: 1234569C7891232C

time: 12.05.2011 13:45 added: ricky


Channel: Intercom Radio (42°E)
Frequence: 11194:7200:H 42E
sid+ecm: : 000006 1FFF
key: 002123441361188C

time: 09.05.2011 20:41 added: rickyChannel: Intercom 3 Radio (42°E)
Frequence: 11194:7200:H 42E
sid+ecm: : 000005 1FFF
key: 002123441361188C

time: 09.05.2011 13:02 added: rickyChannel: Pershiy Avtomobilniy (4.8°E)
Frequence: 12073:27500:H 4.8E
sid+ecm: : 001978 0000
key: 1A1A1A001A1A1A00

time: 08.05.2011 16:04 added: ricky


Channel: Real Madrid TV (30.0°W)

Frequence: 12172:27500:H 30.0°W
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: 230679A20203090E

time: 30.04.2011 23:52 added: tailorChannel: Eri Tv 2 (30.5E)
Frequence: 12612:02590:V 30.5E
sid+ecm: : 0064 1FFF
key: ABCD0078432155B9

time: 30.04.2011 23:25 added: tailorChannel: NBA TV (10.0E)
Frequence: 11305:30000:H 10.0E
sid+ecm: : 0008 1FFF
key: DB4DBAE282C7A2EB

time: 25.04.2011 20:06 added: tailorChannel: BBC Knowledge HD Poland (10.0°E)
Frequence: 11126:07120:H 10.0°E
sid+ecm: : 42E7 1FFF
key: 2011B2E3AD5BBCC4

time: 25.04.2011 15:45 added: tailor


Channel: GTRK Tyumen-Yugoria (49.0°E)
Frequence: 03976:04285:L 49.0°E
sid+ecm: : 0514 1FFF
key: 0327022C106251C3

time: 19.04.2011 00:20 added: tailorChannel: Monitor Games TV (13.0°E)
Frequence: 11319:27500:V 13.0°E
sid+ecm: : 44E2 1FFF
key: 66648650742637D1

time: 17.04.2011 17:06 added: tailorChannel: Opap/Betorium TV (13.0°E)
Frequence: 11319:27500:V 13.0°E
sid+ecm: : 44E1 1FFF
key: 672788164733239D

time: 17.04.2011 15:21 added: tailorChannel: Turner TV (13.0°E)
Frequence: 12245:27500:H 13.0°E
sid+ecm: : 0065 1FFF
key: D0123416AFE07B0A

time: 14.04.2011 18:03 added: tailorChannel: NBC Universal (10°E)
Frequence: 11166:03616:H 10.0E
sid+ecm: : 01F4 1FFF
key: 6E1919A07924BC59

time: 09.04.2011 11:20 added: tailorChannel: NBC Russia (10.0E)
Frequence: 11166:03616:H 10.0E
sid+ecm: : 0190 1FFF
key: 6E1919A07924BC59

time: 09.04.2011 11:19 added: tailorChannel: Eri Tv 2 (30.5E)
Frequence: 12612:02590:V 30.5E
sid+ecm: : 0064 1FFF
key: ABCD007843210064

time: 09.04.2011 11:18 added: tailorChannel: STAR TV (42.0°E)
Frequence: 11862:27500:H 42.0°E
sid+ecm: : 05DE 1FFF
key: 1000000000000000

time: 06.04.2011 23:46 added: tailorChannel: Real Madrid TV (30.0°W)
Frequence: 12172:27500:H 30.0°W
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: 230679A20203090E

time: 06.04.2011 16:28 added: tailorChannel: PTV K Feed (105.5°E)
Frequence: 04118:06990:V 105.5E
sid+ecm: : 0003 1FFF
key: 000000000007868D

time: 03.04.2011 12:30 added: tailorChannel: er3-uplink-msk (66.0°E)
Frequence: 12734:13020:H 66.0°E
sid+ecm: : 0384 1FFF
key: 29C53700F8F46100

time: 02.04.2011 11:39 added: tailorChannel: er2-uplink-msk (66.0°E)
Frequence: 12734:13020:H 66.0°E
sid+ecm: : 01F4 1FFF
key: 29C53700F8F46100

time: 02.04.2011 11:37 added: tailorChannel: er1-uplink-msk (66.0°E)
Frequence: 12734:13020:H 66.0°E
sid+ecm: : 0064 1FFF
key: 29C53700F8F46100

time: 02.04.2011 11:34 added: tailorChannel: TVI Internacional (30.0°W)
Frequence: 12591:30000:V 30.0°W
sid+ecm: : 01F4 1FFF
key: 11223366445566FF

time: 29.03.2011 12:15 added: tailorChannel: Radio All for peace (9.0°E)
Frequence: 11919:27500:V 9.0°E
sid+ecm: : 0023 1FFF
key: 1A2A3B7F3B2A1A7F

time: 25.03.2011 22:37 added: tailorChannel: ART Prime Sports (49°.0 E)
Frequence: 03946:02963:L 49°.0E
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: FFDE98745BD22CC6

time: 22.03.2011 14:14 added: tailorChannel: TEST2 (4.0°W)
Frequence: 11389:27500:H 4.0°W
sid+ecm: : 000D 1FFF
key: 2011030000000000

time: 17.03.2011 12:14 added: tailorChannel: BTV Bangladesh (105.5°E)
Frequence: 03711:11395:V 105.5E
sid+ecm: : 000B 1FFF
key: 12345AA0BC6789AC

time: 15.03.2011 20:54 added: tailorChannel: Mir Tbilisi (66.0°E)
Frequence: 12733:13020:H 66.0°E
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: 0327022C106251C3

time: 05.03.2011 00:31 added: tailorChannel: Alpha TV (1° W)
Frequence: 11093:15551:H 1°W
sid+ecm: : 000B 1FFF
key: 1000001000000101

time: 03.03.2011 20:30 added: tailor


Channel: Minsk feed (66.0°E)
Frequence: 12648:03900:H 66.0°E
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: 29C53700F8F46100

time: 28.02.2011 14:12 added: tailorChannel: ZBC TV (68.5°E)
Frequence: 03865:02315:V 68.5°E
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: 001023334105559B

time: 27.02.2011 15:02 added: tailorChannel: First Ukraine (4.8°E)
Frequence: 11766:27500:H 4.8°E
sid+ecm: : 1810 1FFF
key: 1006100011071100

time: 23.02.2011 09:58 added: tailorChannel: RAI ITA 93B (7.0E)
Frequence: 11126:06666:H 7.0E
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: 1000001000000101

time: 19.02.2011 22:31 added: tailorChannel: SKY Sport feed (10.0E)
Frequence: 11134:05064:H 10.0E
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: 1234569CABCDEF67

time: 15.02.2011 17:24 added: tailorChannel: PAKISTAN TV (105,5°E)
Frequence: 04114:07000:V 105,5°E
sid+ecm: : 0003 1FFF
key: 000000000007868D

Channel: NBA TV (42.0E)
Frequence: 11054:30000:H 42.0E
sid+ecm: : 0007 1FF3
key: B8A33E991F80BC5B

time: 05.02.2011 01:33 added: tonytrChannel: NBC Universal (10°E)
Frequence: 11166:03616:H 10.0E
sid+ecm: : 01F4 1FFF
key: 30AE492736243791

time: 04.02.2011 15:13 added: tailorChannel: NBC Russia (10.0E)
Frequence: 11166:03616:H 10.0E
sid+ecm: : 0190 1FFF
key: 30AE492736243791


Channel: DOST FM (Radio 42.0E)
Frequence: 12729:30000:H 42.0E
sid+ecm: : 001A 1FFF
key: 1000001010000010

time: 26.01.2011 23:37 added: tailorChannel: Rossiya Nizyhny Novgorod (66.0E)
Frequence: 12595:06666:H 66.0E
sid+ecm: : 0064 1FFF
key: 0327022C106251C3

time: 22.01.2011 22:02 added: tailorChannel: Persia CA (26.0E)
Frequence: 12380:27500:H 26.0E
sid+ecm: : 100E 1FFF
key: 12AB34F1CD56EF12

time: 20.01.2011 23:40 added: tailorChannel: Eri Tv 2 (30.5E)
Frequence: 12612:02590:V 30.5E
sid+ecm: : 0064 1FFF
key: ABCD007843211276

time: 20.01.2011 15:58 added: tailorChannel: Al Aoula (13.0E)
Frequence: 10873:27500:V 13.0E
sid+ecm: : 0003 1FFF
key: CA50B7D131D6585F

time: 19.01.2011 12:51 added: tailorChannel: MBC PERSIA
Frequence: 11919:27500:H 26E
sid+ecm: : 100E 1FFF
key: 12AB34F1CD56EF12

time: 12.01.2011 11:35 added: tonytr


Channel: Al Aoula Laayoune (30.5°E)
Frequence: 04006:06111:R 30.5°E
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: 1A2B3C004D5E6F00

time: 07.01.2011 16:11 added: tailorChannel: Premier League HD (10.0E)
Frequence: 11305:30000:V 10.0E
sid+ecm: : 0006 1FFF
key: DCD49848ED683489

time: 03.01.2011 23:01 added: tailorChannel: TVS Severnaya Dvina (49.0°E)
Frequence: 03939:07500:L 49.0°E
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: 260839671204384E

time: 19.12.2010 17:18 added: tailorChannel: Idman_Azerbaijan
Frequence: 10968:11200:H 42.0E
sid+ecm: : 0023 1FFF
key: 1234560065432100

time: 10.12.2010 22:32 added: tonytr

Channel: GLOBAL TV (113.0E)
Frequence: 03933:06500:H 113.0E
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: FADEFAD27E90000E

time: 06.12.2010 16:28 added: tailorChannel: Al Raie (8.0W)
Frequence: 11083:02856:H 8.0W
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: A2B3C419D5E6F7B2

time: 01.12.2010 22:05 added: tailorChannel: Inter HD (4.0W)
Frequence: 11389:27500:H 4.0W
sid+ecm: : 000C 1FFF
key: AC1234004321CA00

time: 29.11.2010 18:39 added: tailorChannel: Panyapiwat TV 1 (78.5E)
Frequence: 03462:02857:V 78.5E
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: 1000001012345096

time: 26.11.2010 23:57 added: tailorChannel: Liverpool FC TV (76.5E)
Frequence: 03840:27500:H 76.5E
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: 1234569C1234569C

time: 26.11.2010 23:55 added: tailorChannel: TPI TV (113.0°E)
Frequence: 04184:06700:V 113.0E
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: 088816A678488040

time: 26.11.2010 23:51 added: tailorChannel: Panyapiwat TV 2 (78.5E)
Frequence: 03462:02857:V 78.5E
sid+ecm: : 0002 1FFF
key: 1111123421111134

time: 26.11.2010 23:48 added: tailorChannel: BTV Bangladesh (105.5°E)
Frequence: 03711:11395:V 105.5E
sid+ecm: : 000B 1FFF
key: 1234569C789ABCCE

time: 20.11.2010 11:56 added: tailorChannel: Toto TV
Frequence: 11502:03200:V 1° W
sid+ecm: : 0001 1FFF
key: 1234569C7891232C

time: 27.10.2010 20:00 added: tailor
Channel: ENTV
Frequence: 11065:18085:H 5.0W
index: 1FFF
key: 1100112200110011
time: 07.06.2010 15:47 added: tailor
Channel: Duhok TV
Frequence: 11568:01800:V 57.0°E
index: 1FFF
key: 000000004F4C9B36
time: 31.05.2010 21:14 added: tailor
Channel: Channel 1 Earth
Frequence: 12664:27500:V 53°E
index: 1FFF
key: 123CD826AB982568
time: 12.05.2010 22:52 added: tailorChannel: Channel 2 Earth
Frequence: 12664:27500:V 53°E
index: 1FFF
key: 123CD826AB982568
time: 12.05.2010 22:49 added: tailorChannel: Dubai Sports
Frequence: 12437:27500:H 7.0°W
index: 1FFF
key: 1234569C789C3347
time: 08.05.2010 09:11 added: tailorChannel: Silemani TV
Frequence: 10978:01800:V 53.0E
index: 1FFF
key: 0000000000012324
time: 06.05.2010 18:20 added: tailorChannel: NASN Europe
Frequence: 11727:27500:V 9.0°E
index: 1FFF
key: EB8CD24995A174AA
time: 08.04.2010 14:22 added: tailorChannel: ESPN Classic Sport Europe
Frequence: 11727:27500:V 9.0°E
index: 1FFF
key: EB8CD24995A174AA
time: 08.04.2010 11:31 added: tailorChannel: PTV Feed
Frequence: 04114:07000:V 105.5E
index: 1FFF
key: 000000000007868D
time: 05.03.2010 23:59 added: tailorChannel: Fantasy channel
Frequence: 11938:27500:H 9.0E
index: 1FFF
key: 1AF36B787E4C23ED
time: 30.01.2010 23:02 added: tailorChannel: CYS Interfirst FM (radio)
Frequence: 12544:24000:H 42E
index: 1FFF
key: 1212123312121233
time: 25.01.2010 13:50 added: adminChannel: TET
Frequence: 11766:27500:H 5E
index: 1FFF
key: 19090628117660E7
time: 23.01.2010 00:26 added: tonytrChannel: Rustavi 2
Frequence: 12595:02500:V 42E
index: 1FFF
key: DBA54500FDE36200
time: 23.01.2010 00:26 added: tonytrChannel: Georgian TV
Frequence: 12605:02962:V 42E
index: 1FFF
key: 0020050000195600
time: 23.01.2010 00:09 added: tonytrChannel: TRT6
Frequence: 11064:12667:H 8°W
index: 1FFF
key: 0103A1A502B0782A
time: 22.01.2010 14:17 added: tailorChannel: Fox Germany
Frequence: 11188:05722:H 12,5W
index: 1FFE
key: 27121049208517BC
time: 16.01.2010 16:32 added: UYDUCUChannel: Idman_Azerbaijan
Frequence: 10968:11200:H 42.0E
index: 1FFF
key: 1234560065432100
time: 16.01.2010 15:53 added: UYDUCUChannel: NBA TV
Frequence: 11054:30000:H 42E
index: 1FF3
key: DEA91198CAF9E3A6
time: 14.01.2010 00:17 added: UYDUCUChannel: NTS
Frequence: 12705:03900:V 75E
index: 1FFF
key: 29C53700F8F46100
time: 14.01.2010 00:11 added: UYDUCUChannel: TRV Muji
Frequence: 4143:3210:R 96.5°E
index: 1FFF
key: 69A42E3B10000010
time: 02.01.2010 20:44 added: tailorChannel: Telelombardia
Frequence: 11541:22000:H 13E
index: 1FFF
key: 1111113311111133
time: 14.12.2009 11:56 added: tonytrChannel: Telekanal Sport Nizhny
Frequence: 11676:11936:H 40E
index: 1FFF
key: 2509204E08170322
time: 22.11.2009 14:59 added: tailorChannel: NatGeo Wild HD
Frequence: 11004:14400:H 24.5W
index: 1FFF
key: 2001749511117597
time: 17.11.2009 12:44 added: tailor


Channel: Fox Portugal HD
Frequence: 11004:14400:H 24.5W
index: 1FFF
key: 563234BC563234BC
time: 13.11.2009 10:55 added: tailorChannel: NTN
Frequence: 10889:27500:V 4.0W
index: 1FFF
key: 1A6B1C1A1D95FFB1
time: 19.10.2009 20:22 added: tailorChannel: MEGASPORT
Frequence: 10889:27500:V 4W
index: 1FFF
key: ABCDEF67FEDCBA94
time: 19.10.2009 20:17 added: tailorChannel: Inter
Frequence: 10889:27500:V 4.0W
index: 1FFF
key: AC1234F24321CA2E
time: 19.10.2009 20:14 added: tailorChannel: DHA Feed
Frequence: 11804:24444:V 42e
index: 1FFF
key: A021230035461400
time: 12.10.2009 23:27 added:Channel: ITV Azerbaycan
Frequence: 11554:02916:H 42.0E
index: 1FFF
key: 1212121212121212
time: 01.10.2009 22:18 added: tailorChannel: KZSPORT
Frequence: 11022:4340:H 42E
index: 1FFF
key: 0000000000000000
time: 24.09.2009 18:33 added: UYDUCUChannel: Abu Dhabi Sports 3
Frequence: 11802:27500:H 26.0E
index: 1FFF
key: 1A1A1A4E2B2B2B81
time: 21.09.2009 12:26 added: tailorChannel: INTER+
Frequence: 12072:27500:H 4.8E
index: 1FFF
key: 1234AC001234AC00
time: 18.09.2009 21:05 added: UYDUCUChannel: TNT
Frequence: 11804:24444:V 42E
index: 1FFF
key: BACD19A00320092C
time: 18.09.2009 20:58 added: UYDUCUChannel: Mir Belogorya
Frequence: 12546:01747:V 36.0E
index: 1FFF
key: 1234560012345600
time: 12.09.2009 22:58 added: tailorChannel: TV B92
Frequence: 11174:15190:H 12.5W
index: 1FFF
key: ABCDEF67ABCDEF67
time: 11.09.2009 00:11 added: UYDUCUChannel: AzTV Azerbaijan
Frequence: 11607:03750:H 42E
index: 1FFF
key: 1234560065432100
time: 01.09.2009 11:50 added: UYDUCUChannel: LIDER TV AZERBAIJAN
Frequence: 12521:4340:H 36E
index: 1FFF
key: A33130046167824A
time: 30.08.2009 23:17 added: UYDUCUChannel: TRT 3 TEST KEY
Frequence: 11919:24444:V 42E
index: 1FFF
key: 1000000000000000
time: 25.08.2009 14:40 added: UYDUCUChannel: TRT 1
Frequence: 11917:24444:V 42 E
index: 1FFE
key: 1000000000000000
time: 19.08.2009 12:39 added: adminChannel: Arriadia 2
Frequence: 10873:27500:V 13E
index: 1FFF
key: 1234560065432100
time: 17.08.2009 00:49 added: SEVMEK46Channel: bTV
Frequence: 12551:09404:V 57 E
index: 1FFF
key: 03111000C0DE0000
time: 15.08.2009 23:21 added: tailorChannel: Manmin TV
Frequence: 12729:26400:H 95E
index: 1FFF
key: 0000000001234569
time: 19.06.2009 17:28 added: adminChannel: ANS GROUP
Frequence: 11894:02400:H 36E
index: 1FFF
key: 1212123612121236
time: 27.05.2009 22:47 added: UYDUCU


Channel: Al Raie
Frequence: 11083:02210:H 8W
index: 1FFF
key: A1B2C300D4E5F600
time: 17.05.2009 16:46 added: tonytrChannel: AL OULA
Frequence: 11651:15710:V 21.6E
index: 1FFF
key: 1234560065432100
time: 13.05.2009 11:57 added: tonytrChannel: Home (+7h)
Frequence: 11057:26470:V 90E KU
index: 1FFF
key: D12345396789AB9B
time: 12.05.2009 12:55 added: UYDUCUChannel: Home (+4h)
Frequence: 11092:26470:V 90E KU
index: 1FFF
key: D12345396789AB9B
time: 12.05.2009 12:53 added: UYDUCUChannel: CTC (+7h)
Frequence: 11057:26470:V 90E KU
index: 1FFF
key: C12345296789AB9B
time: 12.05.2009 12:45 added: UYDUCUChannel: CTC (+4h)
Frequence: 11092:26470:V 90E KU
index: 1646
key: C12345296789AB9B
time: 12.05.2009 12:43 added: UYDUCUChannel: RTR Sport
Frequence: 3645:28000:H 90E C-Band
index: 1FFF
key: 260839671204384E
time: 12.05.2009 12:40 added: UYDUCUChannel: DVTRK Dalnevostochnaya
Frequence: 3730:4285:H 90E C-Band
index: 1FFF
key: 0327022C106251C3
time: 12.05.2009 12:37 added: UYDUCUChannel: GTRK EL ALTAY
Frequence: 3918:4275:H 90E C-Band
index: 1FFF
key: 0327022C106251C3
time: 12.05.2009 12:36 added: UYDUCUChannel: GTRK Chita
Frequence: 3582:4275:H 90E C-Band
index: 1FFF
key: 0327022C106251C3
time: 12.05.2009 12:35 added: UYDUCUChannel: 1+1 Internetional
Frequence: 12073:27500:H Sirius:5E
index: 1FFF
key: 1A2B3C814D5E6F1A
time: 10.05.2009 11:50 added: UYDUCUChannel: Kultura Telekanal
Frequence: 3525:31106:V 80E
index: 1FFF
key: 0327022C106251C3
time: 10.05.2009 10:59 added: UYDUCUChannel: 7 TV
Frequence: 3675:33483:V 80E
index: 1FFF
key: 0327022C106251C3
time: 10.05.2009 10:55 added: UYDUCUChannel: Star TV
Frequence: 11862:27500:H 42.0°E
index: 1FFF
key: 1100001100000000
time: 08.05.2009 23:57 added: UYDUCUChannel: ATV
Frequence: 11628:06666:H 42E
index: 1FFF
key: 1000000000000000
time: 08.05.2009 23:55 added: UYDUCUChannel: TV8
Frequence: 11870:08888:V 42E
index: 1FFF
key: 1000000000000000
time: 08.05.2009 23:54 added: UYDUCUChannel: Fox tv
Frequence: 11973:07200:H 42E
index: 1FFF
key: 1000000000000000
time: 08.05.2009 23:53 added: UYDUCUChannel: Stolicnoe TV
Frequence: 11160:05786:V AM22 53.0°
index: 1FFF
key: 10091932362462BC
time: 08.05.2009 23:40 added: UYDUCUChannel: CTC+2
Frequence: 11044:44950:V AM22 53.0°
index: 1FFF
key: C12345006789AB00
time: 08.05.2009 23:36 added: UYDUCUChannel: Domashny+2
Frequence: 11044:44950:V AM22 53.0°
index: 1FFF
key: D12345006789AB00
time: 08.05.2009 23:35 added: UYDUCUChannel: Domashny+0
Frequence: 11044:44950:V AM22 53.0°
index: 1FFF
key: D12345006789AB00
time: 08.05.2009 23:32 added: UYDUCUChannel: CTC+0
Frequence: 11044:44950:V AM22 53.0°
index: 1FFF
key: C12345006789AB00
time: 08.05.2009 23:26 added: UYDUCUChannel: NTV
Frequence: 11054:30000:H 42E
index: 1FFF
key: A021230035461400
time: 08.05.2009 17:17 added: adminChannel: NTV Spor
Frequence: 11054:30000:H 42E
index: 1FFB
key: A021230035461400
time: 08.05.2009 17:08 added: adminChannel: USUK TV
Frequence: 11178:02190:V 42E
index: 1FFF
key: 1000000000000000
time: 19.04.2009 13:01 added: tonytrChannel: ENTV
Frequence: 11065:17905:H 5W
index: 1FFF
key: 1100000000000000
time: 13.03.2009 13:24 added: admin

Channel: TV7 INDO Zamjari tv
Frequence: 12411:11110:V 108.2E
index: 1FFF
key: 55210c727dd53072
time: 22.01.2009 19:59 added: tonytrChannel: Fox Sport
Frequence: 11066:12660:H 8W
index: 1FFF
key: 0103A1A502B0782A
time: 19.01.2009 14:49 added: adminChannel: Fox news
Frequence: 11066:12660:H 8W
index: 1FFF
key: 0103A1A502B0782A
time: 19.01.2009 14:48 added: adminChannel: Discovery
Frequence: 11066:12660:H 8W
index: 1FFF
key: 0103A1A502B0782A
time: 19.01.2009 14:48 added: adminChannel: Discovery
Frequence: 11585:27500:V 25.5E
index: 1FFF
key: 0103A1A502B0782A
time: 30.12.2008 19:42 added: tonytrChannel: Fox Sport
Frequence: 11585:27500:V 25.5E
index: 1FFF
key: 0103A1A502B0782A
time: 30.12.2008 19:42 added: tonytrChannel: Animal planet
Frequence: 11585:27500:V 25.5E
index: 1FFF
key: 0103A1A502B0782A
time: 30.12.2008 19:40 added: tonytrChannel: TEST CHANNEL 2
Frequence: 11862:27500:V 26E
index: 1FFF
key: 1A2B3C814D5E6F1A
time: 24.12.2008 16:46 added: tonytrChannel: Rouge FM
Frequence: 12476:27500:H 13E
index: 1FFF
key: 0102030004050600
time: 06.12.2008 14:27 added: tonytrChannel: ART Prime Sports
Frequence: 3947:02220:L 49E
index: 1FFF
key: AE7AB2DAC00906CF
time: 26.11.2008 23:34 added: tonytrChannel: ATV BL
Frequence: 11516:07780:V 11W
index: 0021
key: 0000000000000200
time: 27.10.2008 13:44 added: adminChannel: RAI ASIA
Frequence: 10992:27500:V 13E
index: 1FFF
key: 483926A710758409
time: 21.10.2008 14:05 added: adminChannel: RAI ASIA AFRICA
Frequence: 10992:27500:V 13E
index: 1FFF
key: 483926A710758409
time: 21.10.2008 14:05 added: adminChannel: MBC Int
Frequence: 11919:27500:H 26E
index: 1FFF
key: 1212123612121236
time: 06.10.2008 14:53 added: adminChannel: BOUCHAOUI
Frequence: 11065:16277:H
index: 1FFF
key: 15AB2600CD16EF00
time: 18.08.2008 15:43 added: enissChannel: STS (+7h)
Frequence: 12640:22000:V LMI 75 E
index: 1FFF
key: C12345296789AB9B
time: 17.07.2008 22:15 added: UYDUCUChannel: IRIB TV 3
Frequence: 11555:27500:H
index: 1FFF
key: 1111113311111133
time: 20.06.2008 14:48 added: tonytrChannel: OCK-Odessa (5E)
Frequence: 12073:27500:H 5E
index: 1FFF
key: 11223366445566FF
time: 18.06.2008 21:23 added: tonytrChannel: AFLAM TV
Frequence: 11651:15714:V 21.6°E
index: 1FFF
key: 1A2B3C814D5E6FBB
time: 12.06.2008 17:03 added: tonytrChannel: TV Canaria
Frequence: 11474:03400:H 30W
index: 1FFF
key: CBA987FB654321C9
time: 14.05.2008 02:06 added: tonytrChannel: PRESS TV
Frequence: 10971:08150:V
index: 1FFF
key: 1010101010101010
time: 14.05.2008 02:04 added: tonytrChannel: NBA TV
Frequence: 11070:06111:H 10E
index: 1FFF
key: 460DABFEC1864A91
time: 12.04.2008 20:38 added: tonytrChannel: LIDER TV
Frequence: 12149:27500:V 13E
index: 1FFF
key: 161A58BC4FE6DD13
time: 05.04.2008 11:59 added: tonytrChannel: Fox Life France
Frequence: 12543:27500:H 5W
index: 1FFF
key: 27121049208517BC
time: 20.03.2008 23:08 added: tonytrChannel: NTN
Frequence: 11512:30000:H 39E
index: 1FFF
key: 1A6B1C001D95FF
time: 20.02.2008 21:43 added: UYDUCUChannel: Russya+Tomsk
Frequence: 11463:03200:V 80E
index: 1FFF
key: 0327022C106251C3
time: 20.02.2008 21:28 added: UYDUCUChannel: GTRK Bira
Frequence: 03594:04275:L 90E C-Band
index: 1FFF
key: 0327022C106251C3
time: 20.02.2008 21:27 added: UYDUCUChannel: HOME+7R
Frequence: 12640:22000:V 75E
index: 1FFF
key: 123456FF789ABCFF
time: 12.02.2008 11:07 added: UYDUCU


Channel: 1PLUS1
Frequence: 10722:27500:H 4W
index: 1FFF
key: 1A2B3C004D5E6F00
time: 07.02.2008 02:00 added: tonytrChannel: TVS Severnaya Dvina (C-Band)
Frequence: 03940:07500:L 49E
index: 1FFF
key: 260839671204384E
time: 28.01.2008 23:04 added: tonytrChannel: Dimsum Tv
Frequence: 12605:03600:H 138E
index: 1FFF
key: ACC1047150000050
time: 28.01.2008 01:55 added: tonytrChannel: Da Vinci Learning channel
Frequence: 12690:03300:H 4.8E
index: 1FFF
key: DA22090514C09F73
time: 24.01.2008 22:12 added: tonytrChannel: Fox TV
Frequence: 11177:06510:H 12.5W
index: 1FFF
key: 1234569CABCDEF67
time: 18.01.2008 17:10 added: tonytrChannel: DAD-5
Frequence: 11518:03742:H 15W
index: 1FFF
key: 01201536835300d6
time: 18.01.2008 17:09 added: tonytrChannel: DisneyChannel
Frequence: 12729:03100:H 10E
index: 1FFF
key: 12345641ABCDEFA1
time: 18.01.2008 16:56 added: tonytrChannel: DisneyChannel
Frequence: 12730:03100:H 10E
index: 1FFF
key: 12345641ABCDEFA1
time: 18.01.2008 16:56 added: tonytrChannel: SPORT
Frequence: 03645:28000:H
index: 1FFF
key: 260839671204384E
time: 18.01.2008 16:41 added: tonytrChannel: BlueNile
Frequence: 12582:04220:V
index: 1FFF
key: 2006200006200600
time: 18.01.2008 15:06 added: tonytrChannel: Nurlan
Frequence: 11155:05926:H
index: 1FFF
key: F0697FD8275A9E1F
time: 18.01.2008 15:05 added: tonytrChannel: TV7
Frequence: 04075:06000:H
index: 1FFF
key: 5BA249002572FB00
time: 18.01.2008 15:01 added: tonytrChannel: ENTV
Frequence: 12735:16640:H 22W
index: 1FFF
key: 1100000000000000
time: 18.01.2008 15:00 added: tonytrChannel: INTERCOM
Frequence: 11954:08800:V
index: 1FFF
key: 1111110011111800
time: 18.01.2008 14:59 added: tonytrChannel: SAT2000
Frequence: 11296:27500:H
index: 1FFF
key: 2000200000200000
time: 18.01.2008 14:27 added: tonytr[HBO Pakistan] INTELSAT 68.5°E | 3863H S/R 19850 FEC 3/4 |DCW |

KEY:BF 6B A0 B1 51 AB 71 C3 ED 08 6B A7 B9 85 B0 35
TV Globo HOTBIRD 11585 /v/ 27500 ID:C102 NAGRAVISION2

Key 00: 8C 45 C6 A0 DB C3 E2 33 D7 B5 EB FD D3 B8 90 8D

[ TNT Germany ] 11728 v 27500 | Eurobird 9 (9.0E) | Cryptoworks | ID: 0D0030 |

KEY00: BD D3 A8 E9 37 64 FF DB 1D 38 66 CF 97 4A 40 77
[ Kabel Deutsch ] Astra 3A (23.5E) | Ident: 1101 | Nagravision2 | 11475 V 27500 3/4 12565.V 27500 12565 V 27500 |

KEY00: 9A F1 1C E0 87 1C 97 91 1F FF 40 99 85 1B 86 7D


[ LIDER TV ] Eutelsat Sesat 36° 12521 H 4340 | Biss |SID:0001|encrypt when events eg football are on|

key : A3 31 30 04 61 67 82 4A
[ Saudi Sport ] Badr-4/6 @ 26° East | 12353 V 17000 | Biss |SID:15E3 | 12149 H 27500 Nile sat 7W | Name of channel :Ch-5603|

KEY: 10 10 10 30 10 10 10 30


[ Abu Dhabi Al Riyadiya 3 ] 11804 H 27500 | 3/4 Badr-4/6 @ 26° East | Biss | SID:000A |

KEY:1A 1A 1A 4E 2B 2B 2B 81

RAI Hotbird seca2 Ident: 0030(02E2) freq:10992-v-27500


Key0C: 38 25 AE E2 BC 47 DB C6 ACTIVE
Key0D: CE 3D 7F F2 9E D4 75 6D Next

[ Disney Channel ] 10723 H 29900 | HOTBIRD 13E | Cryptoworks | ID : 0D03A0 |( Name of this channel : 10.722H) |

KEY00: 21 79 38 7D 62 46 09 9F B2 E9 73 3B DB 4E 1B 78
ENTV ( Programe nat) (5°W) Atlantic Bird 3 11065 H NEW SR: 17900 2/3 BISS KEYS
Key: 11 00 00 00 00 00 00 00
ESPN Classic Sport ,Zone Romantica,Travel Channel,TNT Germany 12111 H 27500 Sirius 4 (4.8°E) Cryptoworks

KEY00: BD D3 A8 E9 37 64 FF DB 1D 38 66 CF 97 4A 40 77006F KEY: 0103A1A502B0782A Fox Sport (8.0W)
0070 KEY: 0103A1A502B0782A Discovery (8.0W)
0001 KEY: 0103A1A502B0782A Fox news (8.0W)


تشخیص افراد مخفی در یاهو مسنجر