خبر های جدید

:::فرکانس تلویزیون طپش : فعلا" قطع می باشد:::فرکانس تلویزیون بی بی سی فارسی بر روی ماهواره هاتبرد :12539 / H /27500::: شبکه pdf-TV بر روی فرکانس جدید 11470/V/27500 هاتبرد به روی ایر آمد :::فرکانس تلویزیون فارسی 1 روی ماهواره یوتلست دبلیو 3 آ :11221/ H /27500 ::: رادیو پس‌فردا برنامه‌ای است در رادیو فردا که از شنبه تا چهارشنبه به مدت یک ساعت از 21:00 تا 22:00 شب به وقت ایران با اجرای فرشید منافی با زبان طنز آزاد، به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری وحتی ورزشی روز ایران و جهان می‌پردازد. :::
BisPackage - DVB ، اخبار کانالها ، کدهای جدید و مطالب جالب از سراسر جهان

BisPackage

Untitled Document
Bis Package
Frequency
Related Sat & Channel Name
 
system
Update
Astra - 19.2E
 
12285 V 27500
RTL 9
 
Via2.6 (020810)
 
AB1
 
AB Moteurs
Animaux
Chasse & Peche
 
Dorcel TV
Escales
Fit/Toute l'Histoire
NT1
 
Action
Mangas
Encyclopedia
Cine Polar
Cine FX
TMC
 
Hotbird - 13E
 
11034 V 27500
Game One
 
Via2.6 (020810)
11411 H 27500
Dorcel TV
Via2.6 (020810)
11681 H 27500
RTL 9
 
Via2.6 (020810)
AB1
 
AB Moteurs
Animaux
Chasse & Peche
 
XXL
TF1
 
Escales
Fit/Toute l'Histoire
NT1
 
Action
Mangas
Encyclopedia
France 5
 
France ö
 
LCP
 
12149 V 27500
Equidia
 
Via2.6 (020810)
12692 H 27500
M6
 
Via2.6 (020810)
NRJ 12
 
France 2
 
W9
 
TMC
 
Cine Polar
Cine FX
Virgin 17
AB3
 
AB4
 
Gulli
Orange Sport Info
France 3
 
France 4
 
Cine First
Atlantic Bird 3 - 5W
 
11054 V 29950
Equidia
 
Via2.6 (020810)
11096 V 29950
France ö
 
Via2.6 (020810)
11512 V 29950
RTL 9
 
Via2.6 (020810)
AB1
 
AB Moteurs
Animaux
Chasse & Peche
 
Dorcel TV
Escales
Fit/Toute l'Histoire
Action
Mangas
Encyclopedia
Cine First
Cine Polar
Cine FX
Orange Sport Info
XXL
TV5 Monde
 
Game One
 
11555 V 29950
TF 1
 
Via2.6 (020810)
M6
 
Direct 8
 
W9
 
TMC
 
NT1
 
NRJ 12
 
France 4
 
BFM TV
 
Virgin 17
Gulli
Atlantic Bird 1 - 12.5W
 
11355 H 11781
Dorcel TV
Via2.6 (020810)

 


تشخیص افراد مخفی در یاهو مسنجر